Novigrad

Povijesna jezgra grada bila je u cijelosti opasana zidinama koje su i danas jedan od simbola grada. Ulaskom Venecije u posjed grada, u 13. stoljeću, zidine su sagrađene na pretpostavljenim kasnoantičkim ostacima. Obnavljane su kroz različita razdoblja. Ojačane su okruglim renesansnim kulama, dok se četverokutna kula iz ranijeg razdoblja nalazi pokraj nekadašnjih glavnih, ulaznih, gradskih vratiju. Grad Novigrad zahvaljujući svojim zidinama član je međunarodnog udruženja gradova opasanih zidinama (WTFC).

Grad Novigrad zahvaljujući svojim zidinama član je međunarodnog udruženja gradova opasanih zidinama (WTFC).

Telefonske rezervacije:
+385 (0)52 757 - 662
Za rezervacije izvršene preko telefona se zahtjeva uplata akontacije.
 

Adresa:
Elektromarket - elektroinstalacije
Ul. Sv. Antona 13
52466 NOVIGRAD

© Copyright 2018 ElektroMarket  |  Web: Studio WebArt